Bitcoin (BTC)

USD 13.100,29 -211.98 (-0,05%) - Giao dịch không có hoa hồng.
26 10 2020 04:09:44
Giao dịch không có hoa hồng.

Bảng dữliệu

Họ và tên:
Bitcoin
Mã:
BTC

Bitcoin (BTC) là một loại tiền điện tử ra đời vào năm 2009. Giá hiện tại cho 1 Bitcoin là $ 13.100,29.

Tối đa hôm nay: $ 13.140,33 - Tối thiểu hôm nay: $ 12.988,69.

Thay đổi: -0,05% trong giờ qua, 0,45% trong 24 giờ qua.

Giao dịch không có hoa hồng.

Khối lượng giao dịch

Giờ cuối cùng
0,00
Hôm nay
3.632,07
24 giờ qua
25.683,53
Iscrizione ad eToro