Bitcoin (BTC)

USD 0,00 0.00 (0,00%) - Giao dịch không có hoa hồng.
01 01 1970 00:00:00
Giao dịch không có hoa hồng.

Bảng dữliệu

Họ và tên:
Bitcoin
Mã:
BTC

Bitcoin (BTC) là một loại tiền điện tử ra đời vào năm 2009. Giá hiện tại cho 1 Bitcoin là $ 0,00.

Tối đa hôm nay: $ 0,00 - Tối thiểu hôm nay: $ 0,00.

Thay đổi: 0,00% trong giờ qua, 0,00% trong 24 giờ qua.

Giao dịch không có hoa hồng.

Khối lượng giao dịch

Giờ cuối cùng
Hôm nay
24 giờ qua
Iscrizione ad eToro