Ethereum (ETH)

USD 542,77 29.77 (-0,14%) - Giao dịch không có hoa hồng.
29 11 2020 04:34:49
Giao dịch không có hoa hồng.

Bảng dữliệu

Họ và tên:
Ethereum
Mã:
ETH

Ethereum (ETH) là một loại tiền điện tử ra đời vào năm 2015. Giá hiện tại cho 1 Ethereum là $ 542,77.

Tối đa hôm nay: $ 544,03 - Tối thiểu hôm nay: $ 531,08.

Thay đổi: -0,14% trong giờ qua, 0,89% trong 24 giờ qua.

Giao dịch không có hoa hồng.

Khối lượng giao dịch

Giờ cuối cùng
0,99
Hôm nay
60.429,42
24 giờ qua
301.758,18
Iscrizione ad eToro