Ethereum (ETH)

USD 341,66 -10.62 (0,17%) - Giao dịch không có hoa hồng.
22 09 2020 11:29:54
Giao dịch không có hoa hồng.

Bảng dữliệu

Họ và tên:
Ethereum
Mã:
ETH

Ethereum (ETH) là một loại tiền điện tử ra đời vào năm 2015. Giá hiện tại cho 1 Ethereum là $ 341,66.

Tối đa hôm nay: $ 346,69 - Tối thiểu hôm nay: $ 335,89.

Thay đổi: 0,17% trong giờ qua, 0,43% trong 24 giờ qua.

Giao dịch không có hoa hồng.

Khối lượng giao dịch

Giờ cuối cùng
1,07
Hôm nay
187.243,25
24 giờ qua
726.135,38
Iscrizione ad eToro