Ethereum (ETH)

USD 231,91 -7.69 (-0,01%) - Giao dịch không có hoa hồng.
16 07 2020 13:39:44
Giao dịch không có hoa hồng.

Bảng dữliệu

Họ và tên:
Ethereum
Mã:
ETH

Ethereum (ETH) là một loại tiền điện tử ra đời vào năm 2015. Giá hiện tại cho 1 Ethereum là $ 231,91.

Tối đa hôm nay: $ 239,17 - Tối thiểu hôm nay: $ 230,11.

Thay đổi: -0,01% trong giờ qua, -2,73% trong 24 giờ qua.

Giao dịch không có hoa hồng.

Khối lượng giao dịch

Giờ cuối cùng
3,55
Hôm nay
197.896,43
24 giờ qua
359.048,28
Iscrizione ad eToro